Junnu-Jiujitsu

Junnu Jiujitsu antaa hyvän pohjan liikunnalliselle ja terveelliselle elämäntavalle. Painilajit ovat tunnetusti hyvin kokonaisvaltaisesti kroppaa kuormittavia ja luovat monipuolisen valmiustason käyttää omaa vartaloansa erilaisissa tilanteissa. Perusmotoriikka, kehonhallinta ja lihaskunto kasvavat jiujitsua harrastaessa.  Laji antaa hyvät valmiudet toteuttaa itseään monipuolisesti ja antaa hyvän kipinän liikunnallisille ja terveellisille elämäntavoille. Harjoittelijat oppivat tuntemaan oman kehonsa ja käyttämään sitä.

Lajissa lapset saavat uusia kavereita ja sosiaaliset taidot kehittyvät hyvin ryhmässä toimiessa. Uudet kaverit ja yhdessä toimiminen kehittävät lapsen sosiaalisia taitoja, joista on hyötyä läpi elämän. Lapset oppivat pitämään itseään tärkeinä ja arvokkaina. Yhtälailla he oppivat ymmärtämään, että myös muut ryhmän jäsenet ovat yhtä tärkeitä ja että kaikkia koskevat samat säännöt.

Junnu-Jiujitsussa on ammattitaitoiset ja välittävät valmentajat. Valmentajat ovat luotettavia ja turvallisia aikuisia, joita on helppo lähestyä. Esimerkin kautta pyrimme antamaan lapsille ja nuorille hyviä neuvoja, sekä luomaan oikeudenmukaista ja välittävää arvomaailmaa.

Kamppailu-urheilu opettaa itsekuria, toisen kunnioittamista ja arvostamista. Harjoittelun tulee olla hauskaa, mutta kun tehdään, niin tehdään se kunnolla. Osaamme vaatia, mutta myös antaa tilaa lapsille. Pyrimme siihen että lapset ja nuoret oppivat itse ottamaan vastuuta omasta elämästään sekä vaikuttamaan ja ilmaisemaan itseään.

Harjoittelu on turvallista ja mielekästä

Meille turvallisuus on sitä, että jokainen harjoittelija kokee kuuluvansa joukkoon ja hänellä on hyvä olla ryhmässä. Kamppailu-urheilussa ollaan läheisessä kontaktissa toisen ihmisen kanssa. On erittäin tärkeää, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan, ja opitaan ottamaan huomioon harjoitus- ja sparrikaveri. Harjoitukset ovat välillä rajujakin, ja on tärkeää ymmärtää, missä omat ja toisen ihmisen rajat menevät. Painiessa oppii myös olemaan lähellä toisia. Läheinen kontakti opitaan kokemaan luonnolliseksi. Turvallinen harjoitusympäristö, ohjaajat ja harjoituskaverit opettavat luottamusta toiseen ihmiseen.

Laji opettaa sietämään pettymyksiä, mutta antaa yhtälailla jokaiselle harjoittelijalle onnistumisia. Valmentajat osaavat kannustaa ja kehua huomaten jokaisen yksilön kehittymisen. Tärkeintä on se, että lapsi ja nuori tuntee itsensä tärkeäksi ja kykeneväksi.

Junnu-jiujitsu edesauttaa lapsia puolustamaan itseään. Opittavat liikkeet ja lajitaidot tuovat mukanaan myös vastuun siitä, miten niitä voi käyttää ja missä. Keskustelemme lasten kanssa säännöllisesti siitä, kuinka opittuja taitoja käytetään oikein, ja mikä ero on itsepuolustuksella ja taitojen väärinkäytöllä. Painotamme sitä, että itsevarma ja tyytyväinen lapsi ei koe tarpeelliseksi päteä tai näyttää osaamistaan salin ulkopuolella. Fyysinen voimankäyttö on viimeinen keino, mutta sitä tärkeämpää on osata selvitä tilanteista puhumalla. Jiujitsu on toimiva ja käytännössä hyväksi koettu laji myös itsepuolustustilanteissa. Tärkeintä on kuitenkin se, että oppii kohtamaan omia pelkojaan, käsittelemään omia tunteitaan ja toimimaan vaikeissa tilanteissa ensisijaisesti hätääntymättä ja oikeudenmukaisesti.

Seuramme on vahvasti mukana koulukiusaamisen vastaisessa työssä esim. #puutunpeliin-kampanjassa. Kiusaamista on kaikkialla, missä on ihmisiä ja missä ihmiset toimivat ryhmässä. Tärkeintä onkin, että asiaan puututaan ja opetetaan lapsia toimimaan kiusaamistilanteissa asian vaatimalla tavalla. Meillä puututaan kiusaamistilanteisiin heti, mikäli sellaisia ilmenee ja ne käydään läpi yhdessä.